Smagspanel

Ældrerådet i Randers Kommune har sammensat et smagspanel, bestående af 10 personer.

Smagspanelet består af:

  • Bent Martinsen
  • Carsten Brandenborg
  • Ejvind Holger Clemmensen
  • Kirsten Juul Thorup
  • Leif Thorsten Aaby
  • Peder Vagn Poulsen
  • Per Jensen Boysen
  • Susanne Jensen
  • Åse Boje
  • Lena Gjettermann Stampe

Smagspanelets opgaver består i at det, mindst 2 gange om året, besøger alle ældreområdets cafeer for at spise og vurdere maden i cafeen, i hyggeligt selskab med beboerne.

Der arbejdes i grupper af 2 personer. Smagspanelet sender deres vurderinger via en formular til omsorgsforvaltningen, som derefter videreformidler bedømmelserne.

Smagspanelet prøvespiser også maden på Madservice Kronjylland. Når panelet kommer på besøg, opvarmes og prøvesmages mange forskellige retter, efter samme princip som det, der leveres i private hjem.

Smagspanelet vurderer kvalitet, smag og udseende og laver en fælles evaluering, samt kommer med konstruktiv kritik. Også herfra videresendes evalueringen til omsorgsforvaltningen.

Madservice Kronjylland tager kritikken til efterretning og justerer herefter opskrifter, produktion og pakning hvis det er muligt.