Smagspanel

Ældrerådet i Randers Kommune har sammensat et smagspanel, bestående af 10 personer.

Smagspanelet består af: Aase Boje Pedersen, Hanne Hjortshøj Christensen, Hanna Lund Højlund, Steen Baunsgaard, Per Jensen Boysen, Jørgen Gammelby, Leif Thorsten Aaby og Frank Christensen.

Se portræt af smagspanelet her

Smagspanelets opgaver består i, at de mindst 2 gange om året besøger alle ældreområdets cafeer, for at spise og vurdere dagens varme ret i cafeen.

Der arbejdes i grupper af 2 personer. ”Oplevelsen” rapporteres herefter til Sundheds- og ældreforvaltningen, som herfra videreformidler bedømmelserne.

Smagspanelet prøvespiser også maden på Madservice Kronjylland. Når panelet kommer på besøg, opvarmes og prøvesmages mange forskellige retter, efter samme princip som det, der leveres i private hjem.

Smagspanelet vurderer kvalitet, smag og udseende og laver en fælles evaluering, samt kommer med konstruktiv kritik. Også herfra videresendes evalueringen til forvaltningen.

Desuden diskuteres kommentarer, som de evt. viderebringer fra deres besøg på områdecentrenes cafeer. På denne måde fungerer smagspanelet som talerør for byens pensionister.

Madservice Kronjylland tager kritikken til efterretning og justerer herefter opskrifter, produktion og pakning.